Giá trị chỉ số mật độ bùn SDI nên là bao nhiêu

Nội dung bài viết

Giới thiệu giá trị chỉ số mật độ bùn SDI tại các vị trí lấy mẫu

Nhiều anh em vận hành chưa rõ giá trị chỉ số mật độ bùn SDI tại các vị trí lấy mẫu trong hệ thống lọc nước sử dụng công nghệ RO, UF là bao nhiêu. Trong bài viết này mình sẽ chia sẻ giá trị chỉ số mật độ bùn SDI tại các vị trí lấy mẫu khác nhau. Kết quả đo SDI này dựa trên kinh nghiệm thực tế vận hành của mình.

đo SDI hệ thống tái chế nước thải

Kết quả đo giá trị chỉ số mật độ bùn SDI tại các vị trí lấy mẫu

  • Thứ nhất là nước đầu vào từ nước mặt như nước lợ, nước biển. Chất lượng nước của nguồn này có sự biến động lớn, đặc biệt là mùa mưa. Vị trí lấy mẫu để theo dõi chất lượng nước là trước các cột lọc đa vật liệu. Tại vị trí này SDI 15 (SDI lấy trong 15 phút) có giá trị thường cao hơn 6.
  • Thứ hai là nước đầu vào từ nước city water. Chất lượng nước này tương đối ổn định và tốt hơn so với loại nước thứ nhất. Vị trí lấy mẫu để theo dõi chất lượng nước là trước các cột lọc đa vật liệu. Tại vị trí này SDI 15 (SDI lấy trong 15 phút) có giá trị thường cao hơn 5.0
  • Thứ ba là nước sau cột lọc đa vật liệu Media filter. Vị trí thường được lấy mẫu là nước đầu ra sau cột lọc. Giá trị SDI đạt yêu cầu là 4-5.0. Giá trị này được theo dõi hằng ngày để điều chỉnh bơm định lượng polymer để đạt được hiệu quả lọc.
  • Thứ tư là nước sau các lõi lọc tinh. Nước này có chỉ số mật độ bùn SDI đạt yêu cầu trước khi vào màng RO, thường ở khoảng 3-4.
  • Thứ năm là nước sau màng lọc UF. Nước này có chỉ số mật độ bùn SDI đạt khoảng 2-3. Nếu khi bạn vận hành mà thấy giá trị chỉ số mật độ bùn Silt Density Index. Sau màng UF tăng lên đột biến là nhiều khả năng màng UF bị thủng, rách.

giá trị SDI sau màng lọc UF

  • Thứ sáu là SDI sau hệ thống lọc RO. Thường chỉ số mật độ bùn SDI không cần được theo dõi sau màng RO. Tuy nhiên, mình có lấy thử thì giá trị luôn nhỏ hơn 1.
  • Thứ bảy là các hệ thống tái chế nước thải có sử dụng màng MBR. Khi đó nước đầu ra trước khi nước đi vào lọc tinh thì thường có giá trị giao động trong khoảng 2-3.

Khuyến cáo kết quả SDI tại các vị trí trong hệ thống lọc

Bảng dưới đây là yêu cầu của thông số SDI khi các bạn sử dụng phần mềm Winflow để thiết kế hệ thống lọc RO.

Gia tri SDI bao nhieu

Để đo chỉ số mật độ bùn của hệ thống lọc sử dụng công nghệ màng lọc RO, UF, MBR, các bạn cần máy đo chỉ số mật độ bùn SDI và giấy đo chỉ số mật độ bùn. Các bạn có thể tham khảo máy đo chỉ số mật độ bùn SDIgiấy đo chỉ số mật độ bùn SDI tại đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!
Contact Me on Zalo