Tag Archives: so sánh chỉ số mật độ bùn SDI và độ đục

So sánh ba thông số độ đục, chỉ số mật độ bùn SDI và chỉ số mô phỏng cáu cặn MFI

Kết quả chỉ số mật độ bùn SDI

Độ đục Turbidity Sự khác nhau độ đục và SDI. Độ đục là một biểu hiện của tính chất quang học của nước cái mà là nguyên nhân ánh sáng bị hấp thụ hơn là rọi qua một mẫu nước. Độ đục là nguyên nhân bởi các thành phần lơ lửng và huyfn phù trong […]

error: Content is protected !!
Contact Me on Zalo