Bạn có biết SDI là gì không?

Giới thiệu thông số chỉ số mật độ bùn SDI

SDI là từ viết tắt xuất phát từ tiếng Anh (Silt Density Index) và được dịch là “Chỉ số mật độ bùn.” Đây là một thông số quan trọng được sử dụng trong xử lý nước bằng màng Thẩm thấu RO hoặc Lọc UF, lọc NANO.

Phương pháp này được thực hiện tại hiện trường. Với thiết bị được kết nối với điểm đo là trước hoặc sau cột lọc đa vật liệu MMF, sau lõi lọc cartridge trước khi vào RO. Một yêu cầu nữa là  dòng nước phải có áp suất ít nhất là 30 psi.

đo SDI nước mặn

Thiết bị lấy mẫu chỉ số mật độ bùn SDI

Thiết bị lấy mẫu chỉ số mật độ bùn bao gồm một van, một bộ điều chỉnh áp suất và một giá đỡ bộ lọc cho bộ lọc giấy có lỗ 0,45 μm. Với thiết bị được kết nối với mạng và bộ điều chỉnh áp suất được điều chỉnh đến 2 vạch, van sẽ được mở và lấy 500 ml nước, lưu ý thời gian (T1) cần để làm đầy bình chia độ. Sau đó, thiết bị được để lại với nước chảy trong 15 phút. Bộ lọc thường bị tắc (tự tắc) với các chất cặn có trong nước, và sau đó dòng chảy giảm xuống. Khi hoàn thành 15 phút, chúng tôi lại đo thời gian (T2) để thu được 500 ml. T2 luôn cao hơn T1, vì lưu lượng nước giảm trong 15 phút (kiểm tra phép tính SDI15 trong hình ảnh).

Thiết bị lấy mẫu chỉ số mật độ bùn silt density index

Ý nghĩa thông số chỉ số mật độ bùn SDI

SDI được sử dụng để đưa ra ý tưởng về lượng cặn làm ảnh hưởng đến hoạt động của lọc nano (NF) và thẩm thấu ngược (RO), và dùng làm cơ sở để thiết kế các đơn vị tiền xử lý Siêu lọc (UF) hoặc bộ lọc đa phương tiện.

  • SDI <1: Điều kiện tốt nhất cho RO, thường UF lọc đạt các mức này.
  • SDI <3: Có thể chấp nhận được trong hầu hết các trường hợp, một bộ lọc đa phương tiện tốt có thể cung cấp.
  • SDI 3 – 5: Lượng cặn cao, việc tẩy rửa RO bằng hóa chất sẽ thường xuyên.
  • SDI> 5: Tình trạng không thể chấp nhận được đối với màng, cần phải xử lý sơ bộ bổ sung.

Kết quả chỉ số mật độ bùn SDI

Ngoài ra, bạn nên giữ các bộ lọc giấy được tạo ra trong bài kiểm tra, vì chúng có màu cụ thể và tùy thuộc vào lịch sử, loại cặn ảnh hưởng đến nước có thể được phát hiện.

Các bạn tham khảo thiết bị lấy mẫu chỉ số mật độ bùn SDIgiấy lấy mẫu chỉ số mật độ bùn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0909407547
0909407547
icons8-exercise-96