Chỉ số mật độ bùn SDI – SILT DENSITY INDEX

Nội dung bài viết

Kiểm soát cáu cặn màng RO và lưu ý chỉ số mật độ bùn SDI

Các cặn màng là nguyên nhân chính của việc suy giảm lưu lượng nước qua màng hay còn gọi là flux rate và giảm chất lượng nước dòng thành phẩm. Do đó, kiểm soát cáu cặn với những lưu ý chỉ số mật độ bùn SDI luôn là yếu tố quan trọng cần xem xét khi thiết kế và vận hành hệ thống RO. Nguồn của cáu cặn có thể được chia thành 4 thành phần là: Cáu cặn vô cơ, cáu cặn hạt keo và huyền phù, cáu cặn vi sinh và cáu cặn hữu cơ.

Kiểm soát cáu cặn có hai giải pháp chính là hệ thống xử lý nước đầu vào hay còn gọi là pre treatment và tẩy rửa màng theo một tần suất nhất định khi cáu cặn xuất hiện. Trong đó, cáu cặn bởi các hạt keo và huyền phù, vi sinh vật và cáu cặn hữu cơ thường ảnh hưởng đến các màng ở vị trí đầu của ống chưa màng. Ngược lại, các cáu cặn vô cơ thường ảnh hưởng đến các màng ở vị trí sau, lý do là vì nguy cơ cáu cặn càng cao khi nồng độ của các cáu cặn trong nước cao.

Kiểm soát chỉ số mật độ bùn SDI

Chỉ số mật độ bùn SDI silt density index

Các hạt keo và huyền phù lơ lửng trong nước đầu vào và tích tụ lên bề mặt màng. Nguồn gốc của các hạt keo và huyền phù này là các chất keo, sản phẩm ăn mòn của sắt, sản phẩm kết tủa với hydro xít sắt, tảo và các cáu cặn nhỏ. Silt Density Index là một phương pháp kiểm tra phổ biến để ước lượng mức độ của các nguyên nhân cáu cặn bởi các hạt keo và huyền phù đối với màng RO.

Sự khác nhau giữ chỉ số mật độ bùn SDI và độ đục

SDI đo mức độ cáu cặn của các chất rắn lơ lửng là hạt keo và huyền phù. SD không đo được số lượng của thành phần này ở dạng mg/l. Trong khi độ đục đo trực tiếp hơn số lượng của các hạt lơ lửng. Hai thông số này không giống nhau. Mặc dù vậy, màng RO chỉ ra có rất ít cáu cặn nếu độ đục nhỏ hơn 1 NTU. Liên quan đến điều đó, màng RO cũng sẽ bị bám cáu cạn rất thấp nếu SDI nhỏ hơn 5.

Cách đo chỉ số mật độ  bùn SDI như thế nào

Phương pháp kiểm tra SDI dự báo được khả năng cáu cặn của màng. Tên gọi khác là Kolloid-Index (KI) hay Fouling-Index (FI). Phương pháp test này tuân theo tiêu chuẩn ASTM Standard D4189, American Standard for Testing Material.

Để hiểu về phương pháp kiểm tả SDI, các bạn có thể tham khảo hướng dẫn lấy mẫu chỉ số mật độ bùn SDI.

đo SDI

Các lưu ý chỉ số mật độ bùn SDI

Không có hệ số quan hệ khi lấy mẫu SDI tại các áp suất khác với đo tại mức áp suất 30 psi. Mặc dù vậy, giá trị SDI 20 psi cũng có thể được dùng.

Nhiệt độ của nước cũng sẽ ảnh hưởng đến kết quả đo SDI. Các kết quả đo SDI tại các nhiệt độ của nước khác nhau thì không nên được so sánh để đánh giá chất lượng nước.

Đánh giá kết quả đo chỉ số mật độ bùn SDI như thế nào

The SDI values give the following indications for reverse osmosis:

SDI < 1 Có thể vận hành > 1 năm không bị cáu cặn hạt keo huyền phù
SDI < 3 Có thể vận hành > 6 tháng không bị cáu cặn hạt keo huyền phù
SDI 3 – 5 Có thể vận hành > 3 tháng không bị cáu cặn hạt keo huyền phù
SDI > 5 Phải rửa màng thường xuyên, có thể hằng tuần

Yêu cầu SDI nước đầu vào của từng loại màng RO

Màng RO Spiral-wound modules yêu cầu SDI <5 trong khí màng hollow fine fibre yêu cầu SDI < 3

Mục đích của quá trình tiền lọc là có nước đầu vào hệ thống RO có SDI < 5. Nước mặt hay nước biển có thể có SDI lên đến 200, do đó vần được xử lý bằng các phương pháp như keo tụ, tạo bông, lọc vật liệu trước khi đi vào màng RO.

Để tìm mua thiết bị đo chỉ số mật độ bùn SDI, các bạn có thể thao khảo ở đây: thiết bị đo chỉ số mật độ bùn SDI

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!
Contact Me on Zalo