HƯỚNG DẪN CÁCH SO SÁNH CÁC GIÁ TRỊ CHỈ SỐ MẬT ĐỘ BÙN SDI

Nội dung bài viết

Tiêu chuẩn lấy mẫu chỉ số mật độ bùn SDI

Phương pháp lấy mẫu chỉ số mật độ bùn SDI Silt density index chuẩn cần phải tuân thủ theo tiêu chuẩn ASTM D4189-07.

Tiêu chuẩn này hướng dẫn các bước lấy mẫu chỉ số mật độ bùn SDI. Các bạn có thể tham khảo các bước lấy mẫu chỉ số mật độ bùn SDI silt density index tại đây.

Bên cạnh đó, tiêu chuẩn này cũng nhấn mạnh một số lưu ý khi lấy mẫu chỉ số mật độ bùn SDI:

 • Chỉ số mật độ bùn SDI là chỉ báo hữu ích về lượng vật chất dạng hạt trong nước.
 • Chỉ số mật độ bùn SDI có thể được sử dụng để xác định hiệu quả của nhiều quy trình lọc khác nhau như lọc đa vật liệu, lọc qua màng lọc UF, màng RO được sử dụng để loại bỏ vật chất dạng hạt.
 • Chỉ số mật độ bùn SDI đã đáng giá được xu hướng bám bẩn của màng lọc UF và màng lọc RO.
 • Chỉ số mật độ bùn SDI có thể thay đổi theo nhiệt độ nước và các giá trị thu được ở các nhiệt độ khác nhau sẽ khác nhau.
 • Chỉ số mật độ bùn SDI sẽ thay đổi tùy theo nhà sản xuất thiết bị đo. Do đó, các giá trị SDI thu được với các bộ lọc của các nhà sản xuất giấy lọc khác nhau không thể so sánh được.

so sánh kết quả đo SDI

Nguyên nhân các giá trị đo SDI khác nhau

Từ các lưu ý trên của tiêu chuẩn lấy mẫu chỉ số mật độ bùn SDI ASTM D4189-07, ta thấy được rằng các kết quả SDI sẽ không thể so sánh khi:

 • Nhiệt độ của nước khác nhau
 • Thiết bị lấy mẫu SDI khác hãng
 • Giấy lọc mẫu khác hãng
 • Cùng một áp suất nước lấy mẫu.
 • Cùng thời gian để làm đầy 500 ml.
 • T2 sau T1 ở những khoảng thời gian khác nhau, ví dụ là SDI5, SDI 10 hoặc SDI 15,…

So sánh các giá trị đo SDI như thế nào cho đúng

Tuy nhiên để nhận biết hiệu quả lọc của các thiết bị lọc tiền RO thì cần phải so sánh các kết quả lấy mẫu chỉ số mật độ Bùn SDI với nhau. Vậy so sánh như thế nào cho đúng.

 • Chúng ta có thể so sánh cac kết quả đo SDI được thực hiện bởi:
 • Cùng 1 thiết bị để có lưu lượng nước, áp suất khi được chỉnh ở 30 psi là như nhau
 • Cùng một loại giấy lọc để có đường kính lỗ lọc và mật độ lỗ lọc là như nhau
 • Nước ở cùng nhiệt độ để có cùng ảnh hưởng đến tỷ lệ giãn nỡ của lỗ lọc trên giấy lọc là như nhau
 • Lấy ở cùng 1 áp suất là 30 psi
 •  Có T2 sau T1 một khoản thời gian là như nhau.

 

Tóm lại các kết quả đo SDI khi được so sánh với nhau phải ở cùng một điều kiện lấy mẫu. Khi chúng khác nhau về thời điểm lấy mẫu sẽ cho chúng ta biết về xu hướng diễn biến của hiệu quả cột lọc.

Các bạn có thể liên hệ aquatekcovn@gmail.com để được hướng dẫn khi cần.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!
Contact Me on Zalo