Hướng dẫn đánh giá hiệu quả lọc dựa vào kết quả lấy SDI

Nội dung bài viết

Lấy mẫu SDI trước cột lọc đa vật liệu

Khi lấy mẫu chỉ số mật độ bùn trước cột lọc đa vật liệu chúng ta sẽ đánh giá được nguồn nước đầu vào. Bằng cách xem xét giá trị chỉ số mật độ bùn SDI của nước đầu vào trước cột lọc đa vật liệu.  Chúng ta sẽ nắm được nước đầu vào có chứa nhiều cáu cặn không tan, huyền phù, keo hạt sét không và để đánh giá hiệu cột quả lọc.

Kết quả đo chỉ số mật độ bùn SDI của nước đầu vào liên tục theo ngày sẽ cho chúng ta biết diễn biến xu hướng chất lượng nước. Từ đó, làm cơ sở cho các điều chỉnh tăng hoặc giảm châm hóa chất.

Kết quả đo chỉ số mật độ bùn này cũng sẽ được sử dụng để so sánh với kết quả đo SDI sau cột lọc để đánh giá hiệu quả xử lý của cột lọc.

Lấy mẫu SDI sau cột lọc đa vật liệu

Như đã nói ở trên, kết quả lấy mẫu chỉ số mật độ bùn SDI sẽ được dùng để so sánh hiệu quả của cột lọc đa vật liệu. Khi đó sẽ cho chúng ta thông tin để chúng ta có các điều chỉnh tăng giảm lượng polymer cần châm. Hoặc người vận hành có cần rửa ngược cột lọc đa vật liệu.

Bằng cách theo dõi kết quả lấy mẫu chỉ số mật độ bùn sau cột lọc đa vật liệu liên tục. Sẽ còn giúp chúng ta biết diễn biến xu hướng hiệu quả của cột lọc. Qua đó, còn cho chúng ta biết khi nào chúng ta nên thay lọc hoặc tăng số lượng vật liệu lọc.

đo SDI

Cách theo dõi hiệu quả lọc và đánh giá hiệu cột quả lọc

Sau khi có hai kết quả SDI trước và sau cột lọc, chúng ta có thể tính ra hiệu suất lọc bằng cách xem xét độ chênh lệch của chỉ số mật độ bùn trước và sau cột lọc. Kết quả chỉ số mật độ bùn SDI sau cột lọc càng thấp hơn SDI trước cột lọc, thì hiệu quả lọc của cột lọc càng tốt. Ngược lại nếu sự chênh lệch này không đáng kể, cho thấy cột lọc đang hoạt động không hiệu quả.

Trường hợp chỉ số mật độ bùn sau cột lọc  đa vật liệu cao hơn mẫu SDI được lấy tại vị trí trước cột lọc. Thì kết quả lấy mẫu chỉ số mật độ bùn SDI này không chính xác.

 

Để hỗ trợ đánh giá hiệu quả cột lọc, các bạn có thể liên hệ tại đây:

  • Email: aquatekcovn@gmail.com
  • Phone: 0909 407 547

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!
Contact Me on Zalo