Hướng dẫn nhận biết thành phần của nước dựa vào màu sắc giấy lấy mẫu chỉ số mật độ bùn SDI

Nội dung bài viết

Ngưỡng yêu cầu SDI của nước đầu vào màng RO

Chỉ số mật độ bùn SDI silt density index được sử dụng để đánh giá chất lượng nước trước khi đi vào màng lọc RO hoặc màng lọc UF. Thông thường sau khi nhập giá trị đo T1, và T2 vào công thức tính, người vận hành có thể tính ra SDI. Đối với chỉ số mật độ bùn SDI < 5, đạt ngưỡng yêu cầu nước đầu vào cho màng RO, nếu cao hơn 5 là không phù hợp, cần xem xét lại hệ thống tiền lọc.

Tại sao cần xem xét đánh giá lại hệ thống tiền lọc RO

Qúa trình xem xét đánh giá lại hệ thống tiền lọc RO để rửa ngược lại cột lọc, bổ sung hoặc thay mới vật liệu lọc. Thông tin này còn dùng để điều chỉnh quá trình châm polymer. Để thực hiện các yêu cầu này, người vận hành nếu đưa ra được thông tin trong nước bị nhiễm thành phần gì mà làm cho SDI bị cao thì quá trình xem xét, đánh giá sẽ dễ dàng hơn.

Màu sắc giấy lọc chỉ số mật độ bùn SDI

Bên dưới là một số kinh nghiệm khi nhìn màu sắc giấy lọc chỉ số mật độ bùn SDI. Người vận hành có thể đoán ra được là nước đang bị nhiễm thành phần gì:

  • Nếu giấy lọc SDI có màu vàng nhạt thì nước có thể năng bị nhiễm sắt hoặc thành phần hữu cơ. Xem lại nguồn nước. Nếu là nước mặt thì nhiều khả năng nước bị nhiễm hữu cơ.
  • Giấy lọc chỉ số mật độ bùn SDI có màu nâu đỏ chỉ ra trong nước bị nhiễm sắt. Do đó, hệ thống tiền lọc trước RO cần chú ý xử lý sắt.

đo SDI

  • Giấy lọc SDI có màu xám chỉ ra sự hiện diện của nguồn carbon như than. Và nguồn này có thể đến từ than hoạt tính trong cột lọc đa vật liệu. Tiến hành rửa ngược để rửa đi các bụi than. Cũng có khả năng là than hoạt tính xài lâu ngày sẽ phân hủy thành mụi than, lúc này cần tiến hành thay than hoạt tính.
  • Các hạt cặn trên bề mặt của giấy lọc SDI chỉ ra các cột lọc đa vật liệu cần được rửa ngược (back wash). Ngoài ra, các lõi lọc cartridge filter cần được xem xét và thay thế.
  • Bề mặt giấy lọc SDI có màu đen đậm, nếu màu đen này tan trong acid thì nhiều khả năng nguồn nước bị nhiễm mangan. Do đó hệ thống tiền lọc RO cần xử lý mangan trong nước.

Có thể nhìn màu sắc giấy SDI để lựa chọn loại hóa chất rửa màng RO

Những xem xét trên chủ yếu dựa vào kinh nghiệm của người vận hành. Nếu muốn chính xác hơn để lựa chọn loại hóa chất rửa màng cho chính xác thì nên lấy mẫu cáu cặn trên màng và kiểm tra.

Nếu các bạn cần cung cấp thiết bị lấy mẫu chỉ số mật độ bùn hoặc giấy lấy mẫu chỉ số mật độ bùn thì các bạn có thể tham khảo ở đây.

Hoặc liên hệ hotline aquatekco 0909 407 547 để được hỗ trợ tư vấn kỹ thuật.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!
Contact Me on Zalo