Nhận biết thành phần của nước dựa vào màu sắc giấy lấy mẫu chỉ số mật độ bùn SDI

Ứng dụng thông số SDI trong các hệ thống lọc nước

Chỉ số mật độ bùn SDI silt density index được sử dụng để đánh giá chất lượng nước trước khi đi vào màng lọc RO hoặc màng lọc UF. Thông thường sau khi nhập giá trị đo T1, và T2 vào công thức tính, người vận hành có thể tính ra SDI trong ngưỡng từ 1-8. Đối với chỉ số mật độ bùn SDI < 5, đạt ngưỡng yêu cầu nước đầu vào cho màng RO, nếu cao hơn 5 là không phù hợp, cần xem xét lại hệ thống tiền lọc.

Thiết bị lấy mẫu chỉ số mật độ bùn

Mục đích của việc dùng chỉ số SDI trong hệ thống lọc nước

Qúa trình xem xét đánh giá lại hệ thống tiền lọc RO có thể là rửa ngược lại cột lọc, bổ sung hoặc thay mới vật liệu lọc hoặc điều chỉnh quá trình châm polymer. Để thực hiện các yêu cầu này, người vận hành nếu đưa ra được thông tin trong nước bị nhiễm thành phần gì mà làm cho chỉ số mật độ bùn SDI bị cao thì quá trình xem xét, đánh giá sẽ dễ dàng hơn.

aquateko

Hướng dẫn nhận biết thành phần của nước dựa vào màu sắc giấy lấy mẫu chỉ số mật độ bùn SDI

Bên dưới là một số kinh nghiệm khi nhìn màu sắt giấy lọc chỉ số mật độ bùn SDI, người vận hành có thể đoán ra được là nước đang bị nhiễm thành phần gì:

  • Nếu giấy lọc SDI có màu vàng nhạt thì nước có thể năng bị nhiễm sắt hoặc thành phần hữu cơ. Xem lại nguồn nước. Nếu là nước mặt thì nhiều khả năng nước bị nhiễm hữu cơ.
  • Giấy lọc chỉ số mật độ bùn SDI có màu nâu đỏ chỉ ra trong nước bị nhiễm sắt. Do đó, hệ thống tiền lọc trước RO cần chú ý xử lý sắt.

giấy đo chỉ số mật độ bùn SDI

  • Giấy lọc SDI có màu xám chỉ ra sự hiện diện của nguồn carbon như than. Và nguồn này có thể đến từu than hoạt tính trong cột lọc đa vật liệu. Tiến hành rửa ngược để rửa đi các bụi than. Cũng có khả năng là than hoạt tính xài lâu ngày sẽ phân hủy thành mụi than, lúc này cần tiến hành thay than hoạt tính.
  • Các hạt cặn trên bề mặt của giấy lọc SDI chỉ ra các cột lọc đa vật liệu cần được rửa ngược (backwash). Ngoài ra, các lõi lọc cartridge filter cần đưcọ xem xét và thay thế.
  • Bề mặt giấy lọc SDI có màu đen đậm, nếu màu đen này tan trong acid thì nhiều khả năng nguồn nước bị nhiễm mangan. Do đó hệ thống tiền lọc RO cần xử lý mangan trong nước.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0909407547
0909407547
icons8-exercise-96