Thông số quan trọng khi giám sát hệ thống RO, UF

3 thông số quan trọng nhất cần được giám sát hàng ngày khi vận hành hệ thống lọc nước công nghệ màng lọc UF, RO bao gồm chỉ số mật độ bùn SDI, chênh áp DP, Lưu lượng dòng sản phẩm qua màng.

Nội dung bài viết

Chỉ số mật độ bùn Silt Density Index (SDI)

SDI là một thông số đo trực tiếp tại hiện trường để xác định thành phần lơ lửng không tan trong nguồn nước đầu vào của hệ thống lọc. Chúng thường được dùng để đánh giá hiệu quả của hệ tiền lọc, bao gồm các cột lọc đa vật liệu và lọc cartridge lõi lọc.

giấy đo chỉ số mật độ bùn SDI

Mẫu SDI sẽ được lấy tại các vị trí như trước và sao các cột lọc đa vật liệu, sau cột lọc than hoạt tính và sau cột lọc lõi lọc. Dựa vào thông số này, người vận hành có thể biết khi nào nên tiến hành rửa ngược hoặc thay lõi lọc.

Yêu cầu của các nhà sản xuất màng là giá trị chỉ số mật độ bùn SDI trước màng lọc nên nhỏ hơn 5. Đối với các hệ thống có hệ tiền xử lý tốt, giá trị SDI này có thể nhỏ hơn 3.

Thiết bị lấy mẫu chỉ số mật độ bùn

Mất áp hệ thống lọc thẩm thấu ngược

Sự chênh áp của áp lực nước đầu vào và áp tại điểm cuối của dòng sản bỏ nơi ống màng là phẩn tổn thất áp suất dùng để đẩy nước đi qua màng. Đó được gọi là chênh áp differential pressure (ΔP). Độ chênh áp này sẽ không thay đổi nếu như màng không bị  nghẹt do cáu cặn bám vào (cùng nhiệt độ và áp suất đầu vào). Do đó, khi giám sát sự chênh lệch áp suất này có thể đánh giá được mức độ bị nghẹt của màng. Khi nắm được thông tin này, nguwofi vận hành hệ thống lọc RO, UF sẽ biết khi nào cần phải rửa màng.

Trong một hệ thống RO có thể có 1 đến 3 stage. Nếu áp suất ở stage đầu tang lên nhanh, thì nguyên nhân cáu cặn có thể là do cáu cặn huyền phù, các chất hữu cơ, vi sinh hoặc cũng có thể là do các chất trợ keo tụ, tạo bông. Tuy nhiên, nếu áp suất tăng nhanh, thì nhiều khả năng cáu cặn là do các chất trợ keo tụ. Loại cáu cặn này có thể kiểm tra và xác nhận bằng cách đo chỉ số mật độ bùn SDI.

màng RO bị cáu cặn

Ngược lại, nếu cáu cặn diễn ra ở các stage cuối, thì nhiều khả năng loại cáu cặn là vô cơ. Lúc này có thể nên tang châm antiscalant để giảm cáu cặn.

Lưu lượng dòng sản phẩm

Lưu lượng dòng sản phẩm là thông số quan trọng nhất, bên cạnh chất lượng nước trong vận hành hệ thống RO, UF. Cáu cặn màng sẽ làm giảm lưu lượng này.

Việc chỉ đo lưu lượng dòng sản phẩm thì sẽ không đủ thông tin để đánh giá vì thông số này sẽ ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố như: Nhiệt độ, áp suất nước đầu vào, conductivity nước đầu vào,…

Loc nuoc cung cho san xuat mi 1

Thông thường, các nhà sản xuất màng RO sẽ có phương trình để xác định lưu lượng dòng thành phẩm với các thông số giám sát hệ RO cần có của phương trình như nhiệt độ, áp suất nước đầu vào, giảm áp suất, TDS nước đầu vào.

Khi thấy lưu lượng dòng thành phẩm giảm đến 15%, người vận hành có thể nhận biết đã đến lúc cần tiến hành sục rửa màng.

Aquatekco

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!
Contact Me on Zalo