So sánh ba thông số độ đục, chỉ số mật độ bùn SDI và chỉ số mô phỏng cáu cặn MFI

Nội dung bài viết

Độ đục Turbidity

Sự khác nhau độ đục và SDI. Độ đục là một biểu hiện của tính chất quang học của nước cái mà là nguyên nhân ánh sáng bị hấp thụ hơn là rọi qua một mẫu nước. Độ đục là nguyên nhân bởi các thành phần lơ lửng và huyfn phù trong nước như đất sét, các hạt keo, các thành phần hữu cơ và vô cơ và cả các vi sinh vật trong nước.

Phương pháp kiểm tra độ đục của nước được miêu tả theo tiêu chuẩn ASTM D6698 /21.

Thông số độ đục thường được dùng để kiểm soát online quá trình lọc cáu cặn không tan trong nước. Độ đục của nước đầu vào đến màng RO nên nhỏ hơn 1 NTU là yêu cầu tối thiểu cho nước đầu vào các hệ thống lọc nước RO.

So sánh độ đục và SDI

Chỉ số mật độ bùn SDI Silt Density Index

Chỉ số mật độ bùn SDI là chỉ số hữu dụng để chỉ ra mức độ bị cáu cặn huyền phù và các hạt keo bám lên màng RO. Thông số SDI được tính toán từ tỷ lệ giấy lọc có kích thước 0.45 µm bị nghẹt khi nước chảy qua tại một áp suất không đổi. Các bạn có thể tham khảo kỹ hơn về hướng dẫn cách lấy mẫu chỉ số mật độ bùn SDI. Tiêu chuẩn hướng dẫn lấy mẫu chỉ số mật độ bùn SDI ASTM D4189 /22.

Kết quả chỉ số mật độ bùn SDI

SDI được tham khảo như chỉ số cáu cặn Fouling Index (FI).

Từ hai phần trên chúng ta có thể thấy được sự Khác nhau độ đục và SDI.

Chỉ số cáu cặn Modified Fouling Index (MFI)

Chỉ số cáu cặn MFI là thông số tỷ lệ với nồng độ của các thành phần không tan lơ lửng trong nước và dự báo khả năng cáu cặn của màng RO/NF chính xác hơn thông số SDI

Phương pháp lấy mẫu MFI thì cũng giống như lấy mẫu SDI ngoại trừ thể tích nước đi qua giấy lọc được ghi nhận sau mỗi 30 giây suốt 15 phút.

thông số MFI

Sau đó chúng ta sẽ vẽ được một biểu đồ đường dạng dốc. Biểu đồ này mô tả sự suy giảm của thể tích tương ứng theo thời gian trong suốt 15 phút (T ở dạng giây và thể tích ở dạng lít).

Thông số MFI nhỏ hơn 1 có thể suy ra thông số SDI nhỏ hơn 3. Nghĩa là nước có chất lượng tốt, khả năng cáu cặn từ huyền phù, hạt keo thấp.

Các thông số này nên được đo trước khi thiết kế hệ thống và trong suốt quá trình vận hành hê thống lọc RO. Các bạn có thể tham khảo thiết bị lấy mẫu chỉ số mật độ bùn tại đây: Thiết bị lấy mẫu chỉ số mật độ bùn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!
Contact Me on Zalo