Tag Archives: bảo quản hệ thống RO

Hướng dẫn tắt và bảo quản hệ thống lọc nước RO trong thời gian dài

Tắt hệ thống Trong quá trình vận hành, các cáu cặn đã bám lên màng lọc RO. Để tránh nguy cơ màng lọc bị tắt bởi các cáu cặn này khi phải dừng hệ thống trong thời gian dài,  lần cuối chạy hệ thống RO nên được thực hiện đúng cách. Trong lần cuối chạy […]

0909407547
0909407547
icons8-exercise-96