Tag Archives: cách đo thông số SDI

Phương pháp đo thông số mật độ bùn Silt density index (SDI)

Khuyến cáo RO của nhà sản xuất màng RO

Về Phương pháp đo thông số mật độ bùn Silt density index (SDI) Silt density index (SDI) là một phương pháp đo xu hướng gây cáu cặn của nước. Phương pháp đo thông số mật độ bùn Silt density index được thực hiên bởi công ty DuPont Co vào năm 1970. mục đích ban đầu […]

error: Content is protected !!
Contact Me on Zalo