Tag Archives: cung cấp giấy lấy mẫu SDI

Hướng dẫn nhận biết thành phần của nước dựa vào màu sắc giấy lấy mẫu chỉ số mật độ bùn SDI

đo SDI

Ngưỡng yêu cầu SDI của nước đầu vào màng RO Chỉ số mật độ bùn SDI silt density index được sử dụng để đánh giá chất lượng nước trước khi đi vào màng lọc RO hoặc màng lọc UF. Thông thường sau khi nhập giá trị đo T1, và T2 vào công thức tính, người […]

error: Content is protected !!
Contact Me on Zalo