Tag Archives: đánh giá cột lọc

Hướng dẫn đánh giá hiệu quả lọc dựa vào kết quả lấy SDI

đo SDI

Lấy mẫu SDI trước cột lọc đa vật liệu Khi lấy mẫu chỉ số mật độ bùn trước cột lọc đa vật liệu chúng ta sẽ đánh giá được nguồn nước đầu vào. Bằng cách xem xét giá trị chỉ số mật độ bùn SDI của nước đầu vào trước cột lọc đa vật liệu.  […]

error: Content is protected !!
Contact Me on Zalo