Tag Archives: điều chỉnh hệ lọc dựa vào SDI

Nhận biết thành phần của nước dựa vào màu sắc giấy lấy mẫu chỉ số mật độ bùn SDI

giấy đo chỉ số mật độ bùn SDI

Ứng dụng thông số SDI trong các hệ thống lọc nước Chỉ số mật độ bùn SDI silt density index được sử dụng để đánh giá chất lượng nước trước khi đi vào màng lọc RO hoặc màng lọc UF. Thông thường sau khi nhập giá trị đo T1, và T2 vào công thức tính, […]

error: Content is protected !!
Contact Me on Zalo