Tag Archives: đo chỉ số mật độ bùn SDI

Theo dõi chất lượng nước dựa vào chỉ số mật độ bùn SDI – Silt Density Index

đo SDI

Chỉ số mật độ bùn SDI – Silt Density Index Đo chỉ số mật độ bùn SDI – Silt Density Index đánh giá mức độ gây nghẹt màng của nguồn nước. Nước đầu vào có chỉ số mật độ bùn SDI càng cao nghĩa là nồng độ các cặn lơ lửng không tan càng lớn […]

error: Content is protected !!
Contact Me on Zalo