Tag Archives: Fouling-Index (FI)

Hiểu về chỉ số mật độ bùn SDI – Silt Density Index

Kết quả đo SDI

Chỉ số mật độ bùn SDI giúp kiểm soát tác nhân gây cáu cặn màng RO, UF, NF Cáu cặn màng là nguyên nhân chính của việc suy giảm lưu lượng nước qua màng. Từ đó, làm giảm lưu lượng dòng thành phẩm của màng RO, UF, NF. Vì vậy, kiểm soát cáu cặn màng […]

error: Content is protected !!
Contact Me on Zalo