Tag Archives: màu sắc giấy SDI

Hướng dẫn nhận biết thành phần của nước dựa vào màu sắc giấy lấy mẫu chỉ số mật độ bùn SDI

đo SDI

Ngưỡng yêu cầu SDI của nước đầu vào màng RO Chỉ số mật độ bùn SDI silt density index được sử dụng để đánh giá chất lượng nước trước khi đi vào màng lọc RO hoặc màng lọc UF. Thông thường sau khi nhập giá trị đo T1, và T2 vào công thức tính, người […]

Ý nghĩa của màu sắc giấy chỉ số mật độ bùn SDI

màu sắc giấy SDI

Chỉ số mật độ bùn SDI là gì và màu sắc giấy SDI Chỉ số mật độ bùn silt density index SDI là thông số để đánh giá chất lượng nước đầu vào trước các hệ thống lọc màng RO, UF. Các bạn có thể tham khảo cách đo thông số chỉ số mật độ […]

error: Content is protected !!
Contact Me on Zalo