Tag Archives: theo dõi chỉ số mật độ bùn SDI

Theo dõi chất lượng nước dựa vào chỉ số mật độ bùn SDI – Silt Density Index

đo SDI

Chỉ số mật độ bùn SDI – Silt Density Index Chỉ số mật độ bùn SDI – Silt Density Index đánh giá mức độ gây nghẹt màng của nguồn nước. Nước đầu vào có chỉ số mật độ bùn SDI càng cao nghĩa là nồng độ các cặn lơ lửng không tan càng lớn và […]

0909407547
0909407547
icons8-exercise-96