Theo dõi chất lượng nước dựa vào chỉ số mật độ bùn SDI – Silt Density Index

Nội dung bài viết

Chỉ số mật độ bùn SDI – Silt Density Index

Đo chỉ số mật độ bùn SDI – Silt Density Index đánh giá mức độ gây nghẹt màng của nguồn nước. Nước đầu vào có chỉ số mật độ bùn SDI càng cao nghĩa là nồng độ các cặn lơ lửng không tan càng lớn và gây nghẹt màng càng nhanh.

So sánh độ đục và SDI

Các con số yêu cầu giá trị chỉ số mật độ bùn tại các vị trí:

  • SDI sau các cột lọc đa vật liệu MMF yêu cầu nhỏ hơn 5.0
  • SDI sau UF hoặc cột lọc 5 micromet yêu cầu nhỏ hơn 4.0
  • SDI sau màng lọc UF yêu cầu nhỏ hơn 3.0

Các vị trí nên được theo dõi đo chỉ số mật độ bùn SDI:

  • Nước đầu vào trước các cột lọc đa vật liệu
  • Nước đầu ra sau các cột lọc đa vật liệu
  • Nước đầu vào trước khi vào hệ thống lọc RO hoặc UF (Sau lọc lõi 5 micromet)

Theo dõi chất lượng nước hệ thống lọc RO, UF

Kết quả chỉ số mật độ bùn SDI

Cách theo dõi là tạo nên một file excel để nhập kết quả mỗi lần lấy mẫu chỉ số mật độ bùn. Từ các giá trị này người vận hành có thể dựng nên biểu đồ đường và thấy được xu hướng của thông số SDI tại các vị trí từ đó đánh giá được tình trạng các module lọc tiền RO và đưa ra các quyết định vận hành.

  • Nước đầu vào các cột lọc có SDI cao, khi đó người vận hành cần xem xét điều chỉnh lưu lượng châm polymer.
  • Nước sau cột lọc đa vật liệu MMF có chỉ số mật độ bùn SDI tăng. Người vận hành cần xem xét vấn đề rửa ngược – backwash cột lọc.
  • Nước sau cột lọc lõi lọc có SDI tăng và áp suất tăng, lưu lượng giảm. Người vận hành xem xét vấn đề thay lõi lọc.

Các bạn có thể tham khảo:

Máy đo chỉ số mật độ bùn silt density index

Giấy lấy mẫu chỉ số mật độ bùn silt density index

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!
Contact Me on Zalo